แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

 • Package cervarix vaccine มะเร็งปากมดลูก

  Package cervarix vaccine มะเร็งปากมดลูก

  โรคร้ายที่คุณ..ป้องกันได้ "มะเร็งปากมดลูก"...
 • สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง

  สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมโครงการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง...
 • "วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก" ครอบคลุม 4 สายพันธุ์

  เปิดตัวที่แรกในเชียงราย วันนี้ที่ศรีบุรินทร์เท่านั้น!! "วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก" ครอบคลุม 4 สายพันธุ์...
 • ข้าราชการและญาติสายตรงผ่าตัดต้อกระจกที่ศรีบุรินทร์

  ข้าราชการและญาติสายตรงผ่าตัดต้อกระจกที่ศรีบุรินทร์

  ไม่จ่ายส่วนเกิน ไม่ต้องรอคิวผ่า พักห้องพิเศษ !!...
 • โปรแกรมตรวจสุขภา รักร่มโพธิ์

  โปรแกรมตรวจสุขภา รักร่มโพธิ์

  ส่งมอบความรัก ความห่วงใย ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพดีๆ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ "รักร่มโพธิ์"...

บทความเพื่อสุขภาพ

 • การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

  การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

  การตรวจเต้านมด้วยตนเอง แนะนำให้เริ่มตรวจเมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไปโดยตรวจเป็นประจำทุกเดือน...
 • ต้อกระจก โรคยอดฮิตผู้สูงวัย

  ต้อกระจก โรคยอดฮิตผู้สูงวัย

  โรคยอดฮิตของผู้สูงอายุ ต้อกระจก...
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

  วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

  วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์...
 • ก้อนที่เยื่อบุตาก่อนกลายเป็นมะเร็งเยื่อบุตา

  ก้อนที่เยื่อบุตาก่อนกลายเป็นมะเร็งเยื่อบุตา

  ก้อนที่เยื่อบุตาก่อนกลายเป็นมะเร็งเยื่อบุตา (Conjunctival Intraepithelial Neoplasia; CIN)...
 • กรดไหลย้อน โรคยอดฮิตของคนสมัยใหม่

  กรดไหลย้อน โรคยอดฮิตของคนสมัยใหม่

  โรคกรดไหลย้อนไม่ใช่โรคแปลกใหม่ เป็นโรคที่พบมานานแล้ว และเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในประชากรไทย ตรวจพบได้ประมาณ 1 ใน 5 คน พบในคนทั่วไป ทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ ที...

ศูนย์บริการทางการแพทย์

 • คลินิกโรคหัวใจ

  คลินิกโรคหัวใจ

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ มีการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยนั้น สามารถทำให้คุณรู้ถึงสาเหตุของอาการของโรคได้อย่างทันท่...
 • ศูนย์การแพยท์ฉุกเฉิน

  ศูนย์การแพยท์ฉุกเฉิน

  ศูนย์การแพยท์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ให้บริการรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชม. โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด ภาย...
 • คลินิกตาและผ่าตัดต้อกระจก

  คลินิกตาและผ่าตัดต้อกระจก

  คลินิกตาและผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอย่างครบวงจร โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและแพทย...
 • ศูนย์ไตเทียม

  ศูนย์ไตเทียม

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ มีเครื่องไตเทียม 22 เครื่อง และมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ไว้คอยบริการ ดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งพยาบาล ซึ่งผ่านกา...
 • ศูนย์เลเซอร์และศัลยกรรมความงาม

  ศูนย์เลเซอร์และศัลยกรรมความงาม

  ศูนย์เลเซอร์และศัลยกรรมความงาม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ให้บริการดูแลรักษาผู้มีปัญหาด้านผิวหนัง หรือมีความต้องการดูแลด้านความงามของผิวพรรณเป็นพ...

ข่าวสาร

 • รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

  รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560...
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์พบปะสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์พบปะสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

  พร้อมทั้งทีมงานฝ่ายการตลาด ได้มีโอกาสร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพบปะสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย...
 • เข้าร่วมงานถวายความจงรักภักดีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและจุดเทียนชัยถวายความอาลัย ณ หอนาฬิกาเชียงราย

  เข้าร่วมงานถวายความจงรักภักดีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและจุดเทียนชัยถวายความอาลัย ณ หอนาฬิกาเชียงราย

  ทีมการตลาดโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์และทีมงานร่วมกันแจกน้ำและทีมงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินออกหน่วยปฐมพยาบาลให้กับผู้คนภายในงาน...
 • ตัวแทนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล

  ตัวแทนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล

  ตัวแทนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...
 • คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายหมอบใบประกาศเกียรติคุณ ที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงประชามติมติ

  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายหมอบใบประกาศเกียรติคุณ ที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงประชามติมติ

  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ที่ให้ความร่วมมือในการประ...

ค้นหาแพทย์