ข่าว

กิจกรรม "ข้อเข่าดี มีสุข ข้อเข่าเสื่อมทรุด...เราซ่อมได้"

7 ตุลาคม 2560
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จัดการเสวนาให้ความรู้เรื่องกระดูกและข้อเข่าเสื่อม ให้ความรู้โดย ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังและเปลี่ยนข้อเทียม แพทย์ประจำโรงพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

เข้ามอบช่อดอกไม้ ให้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

19 กันยายน 2560
วันที่ 19 กันยายน 2560 นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบช่อดอกไม้ ให้แก่ นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของกลุ่มผู้สูงอายุ อ.แม่จัน ณ โรงพยาบาลแม่จัน

15 กันยายน 2560
วันศุกร์ ที่15 กันยายน 2560 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ โปรแกรมคัดกรองต้อหิน โปรแกรมคัดกรองโรคตาทั่วไป รวมถึง สิทธิการรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงสำหรับข้าราชการ (CIPN) ในการประชุมประจำเดือนของกลุ่มผู้สูงอายุ อ.แม่จัน ณ โรงพยาบาลแม่จัน

ดูแล ห่วงใย หัวใจ วัยเก๋า @แม่สาย

5 กรกฎาคม 2560
กิจกรรม “ดูแล ห่วงใย หัวใจ วัยเก๋า @แม่สาย" วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จัดกิจกรรม "ดูแล ห่วงใย หัวใจ วัยเก๋า"

12 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรม "ดูแล ห่วงใย หัวใจ วัยเก๋า" ในวันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560