ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ขอขอบพระคุณตัวแทนจากสิงห์อาสา และสิงห์ปาร์คเชียงราย

15 กันยายน 2564
ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์​ น้ำวิตามิน​ PURRA​ ของบริษัทบุญ​รอด​บริ​ว​เวอรี่​ จำกัด​​ ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเชียงราย

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย เข้ามอบของเยี่ยมให้ผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

10 สิงหาคม 2564
โดยมีนายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
แพทย์หญิงทรงพร เสนากูล
รองผู้อำนวยการ
และคุณปฐมา สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ เชียงรายนำเจลแอลกอฮอล์มามอบให้กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

10 มิถุนายน 2564
โดยมีนายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
คุณปฐมา สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคุณเมธิยา เนตตกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้ร่วมรับมอบในครั้งนี้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการกักกันตัวผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร

9 มิถุนายน 2564
โดยมีนายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ และ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมลงนามในครั้งนี้

เริ่มต้นดีเดย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ Kasemrad Sriburin Kick off

7 มิถุนายน 2564
นำโดยนายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ และ ทีมผู้บริหาร, กลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนยืนยันการรับวัคซีนในแอพลิเคชั่นหมอพร้อม