ข่าว

จัดประชุมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว

22 ธันวาคม 2560
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้มีการจัดประชุมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ณ ห้องประชุมนายแพทย์สมชัย ตั้งพร้อมพันธ์

Sriburin Health Expo

1 ธันวาคม 2560
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 กับมหกรรมสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่ "Sriburin Health Expo " ณ อาคารศูนย์การแพทย์ศรีบุรินทร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

เปิดทำการ ศูนย์การแพทย์ศรีบุรินทร์

14 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เปิดทำการ ศูนย์การแพทย์ศรีบุรินทร์ ศูนย์การแพทย์ครบวงจร

กิจกรรม "ข้อเข่าดี มีสุข ข้อเข่าเสื่อมทรุด...เราซ่อมได้"

7 ตุลาคม 2560
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จัดการเสวนาให้ความรู้เรื่องกระดูกและข้อเข่าเสื่อม ให้ความรู้โดย ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังและเปลี่ยนข้อเทียม แพทย์ประจำโรงพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

เข้ามอบช่อดอกไม้ ให้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

19 กันยายน 2560
วันที่ 19 กันยายน 2560 นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบช่อดอกไม้ ให้แก่ นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย