ข่าว

คณะผู้บริหาร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

12 พฤศจิกายน 2558

คณะผู้บริหาร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  นพ.จักรพันธ์ พงษ๋เสฐียร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

พร้อมทีมผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ คนใหม่