ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์พบปะสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

7 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์พบปะสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์และทีมผู้บริหาร พร้อมทั้งทีมงานฝ่ายการตลาด ได้มีโอกาสร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพบปะสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างสัมพันธภาพ อีกทั้งเป็นการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลในปี2560 ให้ได้รับรู้เป็นวงกว้าง ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายทุกท่านที่ค่อยให้การสนับสนุนโรงพยาบาลเสมอมา เราสัญญาว่าเราจะค่อยให้บริการทุกท่านด้วยความอุ่นใจและไว้วางใจเช่นนี้และตลอดไป

............................................................................
Line Official : http://goo.gl/ODgMwQ
Hospital you can trust.
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
#KasemradSriburin

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์และทีมผู้บริหาร พร้อมทั้งทีมงานฝ่ายการตลาด ได้มีโอกาสร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพบปะสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างสัมพันธภาพ อีกทั้งเป็นการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลในปี2560 ให้ได้รับรู้เป็นวงกว้าง ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายทุกท่านที่ค่อยให้การสนับสนุนโรงพยาบาลเสมอมา เราสัญญาว่าเราจะค่อยให้บริการทุกท่านด้วยความอุ่นใจและไว้วางใจเช่นนี้และตลอดไป

............................................................................
Line Official : http://goo.gl/ODgMwQ
Hospital you can trust.
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
#KasemradSriburin