ข่าว

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

11 เมษายน 2560

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 11 เม.ย. 60 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. - 17 เม.ย. นี้ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินศรีบุรินทร์ 053-700-200 โดยมีนายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคุณเมธิยา เนตตกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดพร้อมด้วยทีมฝ่ายการตลาด เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 
 
ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินศรีบุรินทร์ 
โทร. 053-700-200
.............................................................
Line Official : http://goo.gl/ODgMwQ
Hospital you can trust.
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
#KasemradSriburin