ข่าว

เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของกลุ่มผู้สูงอายุ อ.แม่จัน ณ โรงพยาบาลแม่จัน

15 กันยายน 2560

เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของกลุ่มผู้สูงอายุ อ.แม่จัน ณ โรงพยาบาลแม่จัน

วันศุกร์ ที่15 กันยายน 2560 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ นำโดยคุณสุรินธร คณาคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายบริการผู้ป่วยนอก คุณอรัชพร กันทะวงศ์ หัวหน้าแผนกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมการตลาด ได้เข้าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ โปรแกรมคัดกรองต้อหิน โปรแกรมคัดกรองโรคตาทั่วไป รวมถึง สิทธิการรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงสำหรับข้าราชการ (CIPN) ในการประชุมประจำเดือนของกลุ่มผู้สูงอายุ อ.แม่จัน ณ โรงพยาบาลแม่จัน ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมกว่า 553 คน

ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลสุขภาพของท่านในครั้งนี้