ข่าว

เปิดทำการ ศูนย์การแพทย์ศรีบุรินทร์

14 พฤศจิกายน 2560

เปิดทำการ ศูนย์การแพทย์ศรีบุรินทร์

" เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มุ่งมั่นให้การรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ

มอบความมั่นใจและไว้วางใจแก่ผู้รับบริการและบุคลากรทุกระดับ "

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร พยาบาล เจ้าหน้าที่บุคลากร ร่วมกันไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลตายาย เพื่อเป็นศิริมงคลในวันเปิดทำการ ศูนย์การแพทย์ศรีบุรินทร์ ศูนย์การแพทย์ครบวงจร แพทย์เฉพาะทางที่หลากหลาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ด้วยความอุ่นใจและไว้วางใจ ภายใต้ คำมั่น Hospital You Can Trust.. โรงพยาบาลที่คุณวางใจ