แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ พร้อมรายการตรวจ
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

SMART LIFE CARD

-
เอกสิทธิ์สุขภาพดีของคุณ
ราคา 5,000-29900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม

-
รายการตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิ์ประกันสัมคมที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมโครงการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561