แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

Sriburin Health Expo Mid Year Sale 2018

-
28-29 มิถุนายน 2561 นี้ แล้วพบกัน Sriburin Health Expo มหกรรมสุขภาพที่ทุกคนรอคอย.. ณ ลาน Event Hall ศูนย์แพทย์เฉพาะทางศรีบุรินทร์
ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 29 มิถุนายน 2561

SMART LIFE CARD

-
เอกสิทธิ์สุขภาพดีของคุณ
ราคา 5,000-29900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม

-
รายการตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิ์ประกันสัมคมที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมโครงการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561