แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

อวดผิวสวย โชว์ผิวขาวรับลมหนาว

ศูนย์เลเซอร์และศัลยกรรมความงาม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ชวนคุณมาอวดผิวสวย โชว์ผิวขาว ด้วย Promotion รับลมหนาว
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2560

ตรวจคัดกรองมะเร็งทั่วไป

ศูนย์สุขภาพ
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทั่วไป
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 28 กุมภาพันธ์ 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

ศูนย์สุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2559

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ พร้อมรายการตรวจ
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2559

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง

-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมโครงการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ โดยเน้นผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดที่รอได้และไม่ฉุกเฉิน กว่า 70 หัตถการ รวมทั้งกรณีคลอดบุตรโดยทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายโรค (DRG) ซึ่งข้าราชการและญาติสายตรงสามารถเบิกจ่ายได้ในอัตราเดียวกันกับโรงพยาบาลรัฐ แต่ต้องชำระค่าพยาบาลส่วนเกิน
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ครอบครัวที่สมบูรณ์ เริ่มต้นที่ท้องแม่

คลินิกสูติ-นรีเวช
" ครอบครัวที่สมบูรณ์ เริ่มต้นที่ท้องแม่ " ‪

#‎แพ็คเกจคลอด‬ ผ่าตัดคลอด 37,000 บาท คลอดธรรมชาติ 22,000 บาท
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2560