แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคตาทั่วไป

-
ตรวจคัดกรองโรคตาทั่วไป
ราคา 1200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจคัดกรอง"ต้อหิน"

คลินิกตาและผ่าตัดต้อกระจก
ต้อหิน ภัยเงียยบที่มองไม่เห็น
ราคา 2900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

-
เพราะป้องกัน ดีกว่ารักษา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ (2017)
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2561

เทคโนโลยี สลายไขมัน BodyFx

-
นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่ให้ผลยาวนานในการกระชับสัดส่วน ไม่มีบาดแผล ช่วยให้จำนวนเซลล์ไขมันลดลง เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีปัญหาเซลลูไลท์หรือมีไขมันส่วนเกินสะสมอยู่
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ข้าราชการและญาติสายตรงผ่าตัดต้อกระจกที่ศรีบุรินทร์

คลินิกตาและผ่าตัดต้อกระจก
ไม่จ่ายส่วนเกิน ไม่ต้องรอคิวผ่า พักห้องพิเศษ !!
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

"วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก" ครอบคลุม 4 สายพันธุ์

-
เปิดตัวที่แรกในเชียงราย วันนี้ที่ศรีบุรินทร์เท่านั้น!! "วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก" ครอบคลุม 4 สายพันธุ์
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ พร้อมรายการตรวจ
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง

-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมโครงการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

ศูนย์สุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560