แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ข้าราชการและญาติสายตรงผ่าตัดต้อกระจกที่ศรีบุรินทร์

คลินิกตาและผ่าตัดต้อกระจก
ไม่จ่ายส่วนเกิน ไม่ต้องรอคิวผ่า พักห้องพิเศษ !!
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจสุขภา รักร่มโพธิ์

ศูนย์สุขภาพ
ส่งมอบความรัก ความห่วงใย ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพดีๆ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ "รักร่มโพธิ์"
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2560

"วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก" ครอบคลุม 4 สายพันธุ์

-
เปิดตัวที่แรกในเชียงราย วันนี้ที่ศรีบุรินทร์เท่านั้น!! "วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก" ครอบคลุม 4 สายพันธุ์
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Package cervarix vaccine มะเร็งปากมดลูก

-
โรคร้ายที่คุณ..ป้องกันได้ "มะเร็งปากมดลูก"
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

CHELATION THERAPY CENTER

ศูนย์คีเลชั่น
การล้างสารพิษในเส้นเลือด (โลหะหนัก 9 ชนิด ) รูปแบบของการกำจัดสารพิษโลหะหนักโดยการให้กรดอะมิโนสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง รวมกับวิตามินและเกลือแร่ต่าง ๆ โดยการให้ทางหลอดเลือดดำ
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 14 มีนาคม 2560

V Shape ยกกระชับใบหน้าเพื่อความมั่นใจ

ศูนย์เลเซอร์และศัลยกรรมความงาม
เพราะความสวย มาพร้อมความมั่นใจ Promotion V Shape ยกกระชับใบหน้าเพื่อความมั่นใจ
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

ศูนย์สุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2559

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง

-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมโครงการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ พร้อมรายการตรวจ
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2559