แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ พร้อมรายการตรวจ
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ประกันตนเปลี่ยนสิทธิ์ย้ายสถานพยาบาล

-
ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2561 นี้ ที่นายจ้างหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2561

ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม

-
รายการตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิ์ประกันสัมคมที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมโครงการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

คัดกรองมะเร็งทั่วไป

ศูนย์สุขภาพ
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทั่วไป
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

ศูนย์สุขภาพ
แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งตับ.. รู้ทันยิ่งปลอดภัย
ราคา 4,000 บาท
วันหมดอายุุ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

-
เพราะป้องกัน ดีกว่ารักษา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ (2017)
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2561