แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

-
เพราะป้องกัน ดีกว่ารักษา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ (2017)
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2561

ข้าราชการและญาติสายตรงผ่าตัดต้อกระจกที่ศรีบุรินทร์

คลินิกตาและผ่าตัดต้อกระจก
ไม่จ่ายส่วนเกิน ไม่ต้องรอคิวผ่า พักห้องพิเศษ !!
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจพิเศษสำหรับท่านชาย

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และสุขภาพท่านชาย
คลินิกสุขภาพท่านชาย ปลุกความภูมิใจในท่านชาย อีกครั้ง โดยแพทย์เฉพาะทางด้านสุขภาพท่านชาย
ราคา 2000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Healthy Heart

คลินิกโรคหัวใจ
โปรแกรมตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ Healthy Heart 3 โปรแกรม
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

"วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก" ครอบคลุม 4 สายพันธุ์

-
เปิดตัวที่แรกในเชียงราย วันนี้ที่ศรีบุรินทร์เท่านั้น!! "วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก" ครอบคลุม 4 สายพันธุ์
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Package cervarix vaccine มะเร็งปากมดลูก

-
โรคร้ายที่คุณ..ป้องกันได้ "มะเร็งปากมดลูก"
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

CHELATION THERAPY CENTER

ศูนย์คีเลชั่น
การล้างสารพิษในเส้นเลือด (โลหะหนัก 9 ชนิด ) รูปแบบของการกำจัดสารพิษโลหะหนักโดยการให้กรดอะมิโนสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง รวมกับวิตามินและเกลือแร่ต่าง ๆ โดยการให้ทางหลอดเลือดดำ
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

ศูนย์สุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง

-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมโครงการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง
ราคา * บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560