ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรชั่นตรวจสุขภาพ หลังหายจากโควิด - 19

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังฉีดวัคซีนโควิด - 19

สำหรับท่านที่มีความกังวลใจ และ มีข้อจำกัดด้านสุขภาพ กังวลเรื่องสุขภาพหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อความสบายใจของท่าน ทางโรงพยาบาลขอนำเสนอ 
#โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังฉีดวัคซีนโควิด 
✅ ข้อแนะนำ : ทำการตรวจโปรแกรมนี้หลังฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 4 สัปดาห์ 
หมายเหตุ :ราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
จำนวนจำกัด หมดเขต : 28 ก.พ. 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053910999 ต่อ 167 ศูนย์สุขภาพ

 ราคา : 999 บาท


วันหมดอายุุ 28 กุมภาพันธ์ 2565