แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ครอบครัวที่สมบูรณ์ เริ่มต้นที่ท้องแม่

" ครอบครัวที่สมบูรณ์ เริ่มต้นที่ท้องแม่ "  ‪

แพ็คเกจคลอด‬ ผ่าตัดคลอด 39,000 บาท คลอดธรรมชาติ 25,000 บาท ราคานี้ครอบคลุมทั้งคุณแม่และลูกน้อย

 

**ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**ราคา : 25,000-39,000 บาท


วันหมดอายุุ 5 พฤษภาคม 2562