แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

Package cervarix vaccine มะเร็งปากมดลูก

1. Package cervarix vaccine ราคา 5,500 บาท 2 เข็ม (สำหรับเด็กอายุ 9-14 ปี)  

2. Package cervarix vaccine ราคา 8,200 บาท 3 เข็ม (สำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป)

 

*ราคาวัคซีนดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการของทางโรงพยาบาล

*ราคาวัคซีนต่อเข็ม 2,800 บาท


ติดต่อสอบถามได้ที่ : แผนกสูติ- นรีเวช, ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์, kiosk ชั้น 2 ห้างเซนทรัลพลาซาเชียงราย โทร 053-910-999
คลินิกศรีบุรินทร์ สาขาเกษมราษฎร์ (แม่สาย) โทร 053-642-742
คลินิกเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (สาขาอำเภอเชียงแสน) โทร 053-650-131ราคา : * บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560