แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ พร้อมรายการตรวจ 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

www.facebook.com/Sriburin.KSBR

โทร. 053-910999 ต่อ 167, 168ราคา : - บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561