แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจคัดกรองมะเร็งทั่วไป

 

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งทั่วไป

- มะเร็งชาย 3,500 บาท

- มะเร็งหญิง 7,500 บาท

 

Line official : http://goo.gl/vrxLtX
Call center : 053-910999
Hospital you can trust.
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
‪#‎KasemradSriburin‬ราคา : - บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560