แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

เพราะ "ป้องกัน ดีกว่ารักษา "

 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ (2017)


ลดความรุนแรงของโรค
ลดการเข้าโรงพยาบาล
ลดการเสียชีวิต
ปกป้องคนที่คุณรักและครอบครัว


#กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 สตรีตั้งครรภ์ ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน
ผู้พิการทางสมอง
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(HIV ผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ)

ผู้ที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน , เคมีบำบัด


#วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ !!
650 บาท/เข็ม 

**ตั้งแต่วันนี้ - 1 พ.ค. 61** 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที
โทร. 053-910-999 ต่อ 3558

................................................................
Line Official : http://goo.gl/ODgMwQ
Hospital you can trust.
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
#KasemradSriburin

 

 ราคา : - บาท


วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2561