แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ "ตรวจสุขภาพประจำปี"
ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ อาคาร การุญเวช
รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ก็สามารถเข้าตรวจได้เลย...

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-910999 ต่อ 163

 

Hospital you can trust

โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
#เกษมราษฎร์ #ศรีบุรินทร์
#KasemradSriburin

 ราคา : 0 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563