ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม และบุตรของผู้ประกันตน

 

ผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ได้ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง หรือตามช่วงอายุ ขึ้นอยู่กับรายการตรวจได้ที่ อาคาร การุญเวช

รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ก็สามารถเข้าตรวจได้เลย...

 

 

 
 

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม

- รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ อ.เมืองเชียงราย
- รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ อ.แม่สาย
- คลินิกเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ อ.เชียงแสน
- คลินิกหมอละคิด อ.พาน
- แม่ขะจานคลินิก อ.เวียงป่าเป้า
- คลินิกหมอไชยวัฒน์ อ.เชียงคำ
- คลีนิคเวชกรรมแพทย์เจนพล อ.เวียงป่าเป้า
 
 
 
พิเศษสำหรับบุตรผู้ประกันตน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงแรงงานเผยถึงการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน ในการเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการส่งเสริมและป้องกันโรค ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตน เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก เช่น การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม, การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, การตรวจน้ำตาลในเลือด, การตรวจการทำงานของไต, การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง, ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน
 
ตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ได้ที่ www.sso.go.th หรือ
ศูนย์ประสานสิทธิ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โทร. 053-910-999 ต่อ 200,162,163
 
แหล่งที่มาข้อมูล : sso.go.th  http://bit.ly/2IjUNiG
 
Hospital you can trust
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
#เกษมราษฎร์ #ศรีบุรินทร์
#KasemradSriburin


ราคา : 0 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565