ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจหาเชื้อไวรัส RSV

ศูนย์สุขภาพเด็ก
✅ศูนย์สุขภาพเด็ก ปรึกษาหรือนัดหมาย ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
☎️053-910999 ต่อ 120, 121
ราคา 1,150 -1,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

บอลลูนลดความอ้วน

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
☎️ 053-910-999 ต่อ 183
ราคา 120,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

ศูนย์สุขภาพเด็ก, ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
✅ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
☎️053-910-999 ต่อ 621,167,168
ราคา 450 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพ็คเกจคืนความสดใสให้ดวงตาคุณ

ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก
✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์ตา และผ่าต้อกระจก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
☎️โทร. 053-910999 ต่อ 142
ราคา 16,700 - 42,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพ็คเกจวัคซีนเด็กดีเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

ศูนย์สุขภาพเด็ก
✅ศูนย์สุขภาพเด็ก ปรึกษาหรือนัดหมาย ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
☎️053-910999 ต่อ 120, 121
ราคา 2,250 - 8,300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพ็คเกจส่องกล้อง

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
✅ ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
✅ โทร. 053-910999 ต่อ 183
ราคา 10,500 - 18,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

SMART LIFE CARD เอกสิทธิ์สุขภาพดีของคุณ

-
✅บัตรเดียวที่สามารถใช้บริการด้านสุขภาพ
จากโรงพยาบาลในเครือบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
กว่า 12 โรงพยาบาล แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 053-910999 ต่อ 3557, 093-2628887
ราคา 5,500 - 42,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพ
✅ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
☎️053-910-999 ต่อ 621,167,168
ราคา 2,000 - 10,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565