ประชาสัมพันธ์

สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์

2 พฤศจิกายน 2560

สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท 
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์