ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคม 2561

18 ธันวาคม 2561

เปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคม 2561

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ "ตรวจสุขภาพประจำปี"
ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ อาคาร การุญเวช
รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ก็สามารถเข้าตรวจได้เลย...

 

เลือกประกันสังคมที่ "ศรีบุรินทร์" ดีอย่างไร ???

- ตรวจสุขภาพไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน)
ทันตกรรมไม่ต้องสำรองจ่าย
มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา
- ห้องพักพิเศษเดี่ยว และห้องพักรวม 6 เตียง กว้างขวาง สะดวกสบาย
- ไม่มีค่าใช้จ่ายนอกเวลา
- การบริการแบบ One Stop Service ณ อาคารการุญเวช

เริ่มเปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคมประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562

 

ช่องทางใหม่ สะดวกกว่าเดิมสำหรับผู้ประกันตน

คลิ๊ก https://goo.gl/forms/cjTR1mEQ4UCxADl73

 

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม

- รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ อ.เมืองเชียงราย
- รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ อ.แม่สาย
- คลินิกเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ อ.เชียงแสน
- เวชกรรมแพทย์เจนพล อ.เวียงป่าเป้า
- ประกิตรการแพทย์ อ.พาน
- คลินิกหมอละคิด อ.พาน
- แม่ขะจานคลินิก อ.เวียงป่าเป้า
- คลินิกหมอไชยวัฒน์ อ.เชียงคำ
 
พิเศษสำหรับบุตรผู้ประกันตน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-910999 ต่อ 163

 

Hospital you can trust

โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
#เกษมราษฎร์ #ศรีบุรินทร์
#KasemradSriburin