ภาษา

Virtual tour

ห้องนวดแผนไทย ชั้น 5

ให้บริการนวดแผนไทย

ศูนย์คีเลชั่น ชั้น 1

คีเลชั่น คือ การล้างสารพิษ และโลหะหนักในหลอดเลือดเพื่อฟื้นฟูปรับสมดุลแก่ร่างกาย คือการให้สารน้ำทางหลอดเลือด