ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด ให้บริการ ระงับปวดด้วยการฝังเข็มแบบแผนปัจจุบัน ช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆ ของร่างกาย

คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยว

คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยว

ศูนย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคหัวใจ

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยและรักษาเด็กในแต่ละช่วงอายุ

ศูนย์หู จมูกและคอ

ศูนย์หู จมูกและคอ เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางหู จมูกและคอ

คลินิก จิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็ก

คลินิก จิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็ก เล็งเห็นความสำคัญ ของการดูแลและรักษา ผู้ป่วย ด้านจิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถกลับไปใช้ชีวิต กับครอบครัว และสังคมได้

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เราเล็งเห็นความสำคัญของการดูแล รักษาทั้งครอบครัว โดยแพทย์ที่สามารถดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว อย่างรอบด้าน ทั้งทราบปัญหาทางกรรมพันธุ์ เพื่อทำการแนะนำ ในการป้องกันโรคทางกรรมพันธุ์ให้กับคนในครอบครัว

คลินิกต่อมไร้ท่อ โรคอ้วน และความสูงในเด็ก

คลินิกต่อมไร้ท่อ โรคอ้วน และความสูงในเด็ก (ศูนย์กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์)

คลินิกต่อมไร้ท่อ เป็นสาวก่อนวัยและโรคอ้วนในเด็ก

คลินิกต่อมไร้ท่อ เป็นสาวก่อนวัยและโรคอ้วนในเด็ก ลองสังเกตร่างกาย "ของลูกน้อย"