ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
คลินิกอายุรกรรม
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์
ที่ทันสมัย โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มีศักยภาพในการดูแลคนไข้หนักในแต่ละโรคได้เป็นอย่างดี
พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีบริการให้ คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ
รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
การบริการด้วยอายุรแพทย์ทั่วไป และอายุรแพทย์เฉพาะทาง
- โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โดย พญ.มัณฑนา สุวรรณสาร
- โรคหัวใจและหลอดเลือดโดย นพ.วุฒิชัย พนาวรางกูร , นพ.เกรียงไกร ไพรไพศาลกิจ , นพ.โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย , นพ.เชษฐ์พัฒน์ สุทธิวาทนฤพุฒิ
- โรคทางเดินอาหารและตับ
- โรคปอดและทางเดินหายใจ
- โรคไต
- โรคผิวหนัง
- โรคเลือด
- โรคติดเชื้อ
- ระบบประสาทและสมอง โดย นพ.ยงยศ ปลื้มจิตติกุล
- โรคข้อและภูมิคุ้มกัน
- โรคมะเร็ง
- จิตแพทย์

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
• เครื่องวิ่งสายพานตรวจหัวใจ เพื่อตรวจสมรรถภาพของหัวใจ
• เครื่องเอคโค่คาร์ดิโอแกรม เพื่อตรวจลักษณะกายภาพของหัวใจ ลิ้นหัวใจผนังกั้น
• เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม.เพื่อตรวจหาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
• เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด : 02-5940020-65 ต่อ 1113

คณะแพทย์ศูนย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์วุฒิชัย พนาวรางกูร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษา : - แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2540 - อายุรศาสตร์ ราชวิถี 2546 - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ วชิระพยาบาล 2552
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00-17:00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พุธ 08:30-12:00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 09:00-17:00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08:00-20:00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 08:30-17:00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์เกรียงไกร ไพรไพศาลกิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
ความชำนาญ : อายุรกรรม (หัวใจและหลอดเลือด )
ความชำนาญพิเศษ : - โรคหลอดเลือดหัวใจ , โรคความดันโลหิตสูง , โรคไขมันในเลือดสูง , เจ็บหน้าอก, เหนื่อย ,ใจสั่น, เป็นลม หมดสติ - ให้คำแนะนำในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ , โรคลิ้นหัวใจรั่ว, โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, การตรวจการทำงานหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง , การตรวจสมรรถภาพหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน , การตรวจหาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง การศึกษา : - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 2 พ.ศ. 2548 - วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554 - วุฒิบัตรสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
อังคาร 09:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พุธ 09:00 - 20:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 09:00 - 18:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์