ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์หู จมูกและคอ

ศูนย์หู จมูกและคอ

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ หู คอ จมูก
หู คอ จมูก เป็นอวัยวะสื่อสัมผัสที่สำคัญของร่างกาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอวัยวะสื่อสัมผัสนี้ จึงได้นำเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยร่วมกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญทางด้าน หู คอ จมูก โดยเฉพาะเพื่อให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและนำไปสู่ผลการรักษาที่ได้ผลต่อผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ศูนย์ หู คอ จมูก โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศมารับบริการตรวจรักษาเสมอมา
ทีมแพทย์ของ หู คอ จมูก เป็นทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด
• แพทย์หญิง ศศิกานต์ พนาวรางกูร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา (ENT)
• แพทย์หญิง วิลาวัลย์ สุริยายนต์ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา (ไซนัท)
• นายแพทย์ ทุนชัย ธนสัมพันธ์ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา (ไซนัท)
• นายแพทย์ พิชัย ลิมป์ชาติไพบูลย์ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา (ENT)
• นายแพทย์ ภาวิต พูนภักดี โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา (ENT)
• แพทย์หญิง กนิษฐา โชคสวัสดิ์ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา (ENT)

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า
การตรวจการได้ยินและใช้เครื่องช่วยฟัง
การผ่าตัดไซนัสทางกล้อง
การรักษาภาวะนอนกรน โดยเครื่อง RF หรือ การผ่าตัด

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์หู จมูกและคอ : 02-594-0020 – 65 ต่อ 1203-4

คณะแพทย์ศูนย์หู จมูกและคอ

แพทย์หญิงกนิษฐา โชคสวัสดิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หู จมูกและคอ
ความชำนาญ : โสต ศอ นาสิก วิทยา
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขา โสต ศอ นาสิก วิทยา พ.ศ.2557 - พบ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์ธนาวุฑฒ์ โสภักดี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หู จมูกและคอ
ความชำนาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : Cosmetic surgery การศึกษา : - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.00-13.00 และ 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

 

แพทย์หญิงพัชรินทร์ บุนนาค

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หู จมูกและคอ
ความชำนาญ : โสต ศอ นาสิก วิทยา
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขา โสต ศอ นาสิก วิทยา พ.ศ.2557 - พบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา พ.ศ. 2551
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
จันทร์ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์