บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

ผลของ PM2.5 ต่อสุขภาพเด็ก

 

ช่วงนี้ภาวะปัญหาเรื่อง ฝุ่น 2.5 ควรระมัดระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับลูกหลานต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
 
ผลของ PM2.5 ต่อสุขภาพเด็ก
- เกิดการอักเสบในทางเดินหายใจ
- เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ
- แสบจมูก หอบหืดกำเริบฉับพลัน
- ความสามารถทางปัญญาของเด็กลดลง
- ทำให้สมรรถภาพปอดลดลง
- ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพิ่มโอกาสเป็นโรคมะเร็งปอด
 
ด้วยความห่วงใย (ศูนย์สุขภาพเด็กดี)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
02 594 0020-65 ต่อ 1440, 1458
 
Line : @rtbinter
FB : @rtbinter
Website : www.kasemrad.co.th/interrattanatibeth
Youtube : KIH RTB