บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

5 มะเร็งร้าย ที่พบบ่อยในหญิงไทย
 
5 มะเร็งร้าย ที่พบบ่อยในหญิงไทย  ตรวจเช็ค รู้ก่อน รักษาได้ 
 
มะเร็งเต้านม
พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย
ความเสี่ยงต่อโรคจะเพิ่มขึ้นตามอายุโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 
มะเร็งปากมดลูก
พบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทย
โดยเกิดได้กับผู้หญิงทุกคนที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์จากการติดเชื้อไวรัส HPV
 
มะเร็งลำใส้ใหญ่และทวารหนัก
พบมากเป็นอันดับ 3 ในผู้หญิงไทย
ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งชนิดนี้ได้แก่อายุ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป คนในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
 
มะเร็งปอด
พบมากเป็นอันดับ 4 ในผู้หญิงไทย
เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยแต่ยังเป็นโรคที่มีความรุนแรง และมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก
 
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
พบมากเป็นอันดับ 5 ในผู้หญิงไทย
สาเหตุของการเกิดโรคยังไม่แน่ชัด แต่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหญิงผู้หญิงที่มีภาวะประจำเดือนผิดปกติ
 
ศูนย์สูติ-นรีเวช
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
02 594 0020-65 ต่อ 1413, 1439