ภาษา

ข่าว

รศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 ตุลาคม 2562
รศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ขึ้นบรรยาย การประชุมวิชาการ 60 ปี คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 ตุลาคม 2562
คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ขึ้นบรรยาย การประชุมวิชาการ 60 ปี คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมการบริจาคโลหิต ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562

28 ตุลาคม 2562
กิจกรรมการบริจาคโลหิต ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562

รศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ขึ้นบรรยาย การประชุมวิชาการ 60 ปี คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 ตุลาคม 2562
รศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ขึ้นบรรยาย การประชุมวิชาการ 60 ปี คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวลภาพ “คุณแม่คุณภาพ” ประจำเดือน ตุลาคม 2562

21 ตุลาคม 2562
ประมวลภาพ “คุณแม่คุณภาพ” ประจำเดือน ตุลาคม 2562