ภาษา

ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์กองประกอบตรวจ

30 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กองประกอบตรวจ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ โดยผศ.ดร.พญ.สมพร  หาญพาณิชย์ รองกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดบ้านให้การต้อนรับนายประวิทย์ สัพพะเลข ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 นนทบุรี และทีมงานกองประกอบโรคศิลปะต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ประจำปี 2562 เพื่อประเมินศักยภาพความเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในด้านการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ และการผดุงครรภ์