ข่าว

อบรมหลักสูตรการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

31 ตุลาคม 2557
อบรมหลักสูตรการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม 2557

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ให้กับประชาชนทั่วไป ณ ตลาดแสงอารี

4 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2557 ทางโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ให้กับประชาชนทั่วไป ณ ตลาดแสงอารี และร่วมบริจาค ยา ช่วยเหลือผู้ป่วยที่
วัดพระบาทน้ำพุ โดย พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เดินรับบิณฑบาตด้วยตัวท่านเอง

Rattanatibeth Agency Meeting 2014

3 ตุลาคม 2557
เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2557 ทางโรงพยาบาล เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ได้จัดงานเลี้ยงภายใต้ชื่อ Rattanatibeth Agency Meeting 2014 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 เพื่อขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาล เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์

กิจกรรม Healthy Living

13 กันยายน 2557
กิจกรรม Healthy Living

การตรวจ HA Re-accreditation ครั้งที่ 3

20 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นำโดย ผศ.พญ.สมพร หาญพาณิชย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)
เลี้ยงอาหารเพื่อขอบคุณทีมงานในความร่วมมือรองรับการตรวจ HA Re-accreditation ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น