แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรโมชั่นธนาคาร

-
โปรโมชั่นธนาคาร
ราคา . บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงไทรอยด์

ศูนย์หู จมูกและคอ
โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงไทรอยด์
ราคา 1,099, 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

3D CT SCAN รากฟัน

ศูนย์ทันตกรรม
3D CT SCAN รากฟัน
ราคา 3,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีนป้องกันโรคไอกรน, คอตีบ, บาดทะยัก

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
มีอาการไอติดต่อกันเป็นเวลานาน มีความเสี่ยงเป็นบาดทะยักและคอตีบ ควรได้รับวัคซีนป้องกัน
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
ศูนย์ไตเทียม บริการฟอกไต สิทธิข้าราชการ และ ประกันสังคม
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

การตรวจ MRI เฉพาะส่วน

รังสีวิทยาทั่วไป
MRI Scan (เอ็มอาร์ไอ) เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้คลื่นวิทยุร่วมกับคลื่นสนามแม่เหล็กแรงสูงในการถ่ายภาพเนื้อเยื่อ อวัยวะ และโครงสร้างอื่นๆ ภายในร่างกาย เพื่อช่วยในการวินิจฉัย วางแผนการรักษา และติดตามผลในการรักษา
ราคา 5,900 บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2561

CT SCAN CT BRAIN SCREENING

ศูนย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
โปรแกรมตรวจสมองและระบบประสาท ด้วยเครื่อง CT BRAIN SCREENING
ราคา 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2561

โปรแกรมตรวจคัดกรองภูมิแพ้

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
โปรแกรมตรวจคัดกรองภูมิแพ้
ราคา 2,000, 2,900, 3,900 บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2561

Baby Vaccine Package

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
Baby Vaccine Package
ราคา 3,500, 5,500 บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2561