แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับลูกรัก Healthy Children สำหรับเด็กอายุ 2-14 ปี

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของลูกตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ราคา ๙๙๐ / ๒๒๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ก้าวแรกที่ดี...เริ่มต้นที่พัฒนาการ

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป, ศูนย์กุมารเวชกรรม คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ก้าวแรกที่ดี...เริ่มต้นที่พัฒนาการ
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

Package ตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
ไข้เลือดออก โรคร้ายที่มีียุงเป็นพาหะ
ราคา . บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก 2019

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ซื้อเป็นคู่ ชาย/หญิง รับ ๒ ต่อสุดคุ้ม ต่อที่ ๑ “ราคาพิเศษ” เหลือเพียง ๕,๕๙๐ บาท ต่อที่ ๒ “รับฟรี” ตุ๊กตาหมี
ราคา 2,800 / 3,200 / 5,590 บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562

Baby Vaccine สำหรับลูกน้อยวัย 1 เดือน ถึง 2 ปี 6เดือน

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
Baby Vaccine สำหรับลูกน้อยวัย 1 เดือน ถึง 2 ปี 6เดือน
ราคา 5,500 , 4,500 บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562

โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อโรต้าไวรัส

ศูนย์กุมารเวชกรรม คลินิกโรคภูมิแพ้
โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อโรต้าไวรัส
ราคา 2,200 , 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562

นิ้วล็อค !! ของมนุษย์ออฟฟิศ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นิ้วล็อค !! ของมนุษย์ออฟฟิศ
ราคา 19,900 บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562

Gastric Balloon

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
Gastric Balloon ทางเลือกในการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและได้ผล
ราคา 150000 บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562

แพ็คเกจทันตกรรมสำหรับเด็ก อายุ 6เดือน - 12 ปี

ศูนย์ทันตกรรม
แพ็คเกจทันตกรรมสำหรับเด็ก อายุ 6เดือน - 12 ปี
ราคา 500 , 600 , 1000 , 1500 บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2562