แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

CALCIUM SCORE
CT CALCIUM SCORE
ตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
 
ผู้ที่มีความเสี่ยงควรตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
- มีไขมันสูง
- ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
- ผู้ชายอายุ >๔๕ ปี
- ผู้เป็นโรคอ้วน
- ผู้ที่สูบบุหรี่
- มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเคยมีประวัติ
- ผู้เป็นเบาหวาน
 
วิธีการแปรค่าแคลเซี่ยม calcium score
Score 0 = มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ในระดับต่ำมาก (น้อยกว่า 5%)
 
Score 1-10 = มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ในระดับน้อย (น้อยกว่า 10%)
 
Score 11-100 = มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ในระดับปานกลาง
(ควรแปลผลควบคู่กับระดับไขมันในเลือดและเริ่มต้นการรักษา)
 
Score 101-400 = มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ในระดับปานกลาง ถึง สูง
(ควรเริ่มการรักษาด้วยการทานยา, ควบคุมอาหาร, ไขมัน และการออกกำลังกาย)
 
Score over 400 = มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ในระดับสูง
(ควรได้รับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ต่อไป)
 
 
ตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
ราคา ๓,๒๐๐ บาท
** ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการของทางโรงพยาบาลแล้ว **
 
เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาโทรนัดล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ วัน เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด
 
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล รัตนาธิเบศร์
โทรศัพท์ 02 594 0020-65 ต่อ 1166, 1169 

 ราคา : ๓,๒๐๐ บาท


วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562