แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับลูกรัก Healthy Children สำหรับเด็กอายุ 2-14 ปี
 
เพราะลูกคือคนสำคัญ
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับลูกรัก Healthy Children สำหรับเด็กอายุ 2-14 ปี
เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของลูกตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 
Healthy Children 1
ราคา ๙๙๐.-
 
Healthy Children 2
ราคา ๒,๒๐๐.-
 
** ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการของทางโรงพยาบาลแล้ว **
 
ศูนย์กุมารเวช
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทรศัพท์ 02 594 0020-65 ต่อ 1310 , 1311

 ราคา : ๙๙๐ / ๒๒๐๐ บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562