แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็คเกจการผ่าตัดส่องกล้องนิ่วทางเดินน้ำดีและถุงน้ำดี

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
แพ็คเกจการผ่าตัดส่องกล้องนิ่วทางเดินน้ำดีและถุงน้ำดี
ราคา ๑๙๐,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

แพ็คเกจตรวจตาเด็กอย่างละเอียด

ศูนย์จักษุวิทยา
แพ็คเกจ "ตรวจตาเด็กอย่างละเอียด" สำหรับเด็กวัยเรียน และเด็กก่อนวัยเรียน ด้วยเครื่อง Slit Lamp Biomicroscope
ราคา ๑,๕๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

CT SCAN CT COLONOSCOP

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
CT SCAN CT COLONOSCOP การตรวจดูภายในลำไส้ใหญ่
ราคา ๑๑,๙๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

CT SCAN CTA CORONARY ARTERY

คลินิกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคเลือด
CT SCAN CTA CORONARY ARTERY
เพื่อค้นหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ
ราคา ๑๔,๙๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

บริการเรียกรถฉุกเฉิน 1218

-
เพราะความปลอดภัยของผู้ป่วยถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เรียกใช้บริการรถฉุกเฉิน ที่ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาด ปลอดภัย พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครัน ได้ที่สายด่วน 1218 กด 2
ราคา ๒,๕๐๐ , ๔,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

หยุด!! ตับอักเสบ ภัยร้ายก่อมะเร็งตับ

ศูนย์อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ
หยุด!! ตับอักเสบ ภัยร้ายก่อมะเร็งตับ
ราคา เริ่มต้นที่ ๑,๓๙๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

โปรแกรมคัดกรองเด็กอ้วน

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
โปรแกรมคัดกรองเด็กอ้วน การปล่อยให้เด็กอ้วนจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของเด็กๆ ในหลายๆ ด้าน
ราคา ๑,๕๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Package วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Package วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
ราคา ๕,๔๙๙ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

โปรแกรมฟื้นฟูหลอดเลือด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมฟื้นฟูหลอดเลือด Chelation Therapy
ราคา เริ่มต้นที่ ๓,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562