แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

Dual Yellow Mini Gold Mask

ศูนย์สุขภาพและความงาม
Dual Yellow Mini Gold Mask
ราคา 1,250 / 3,550 / 5,550 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

แพ็คเกจฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
แพ็คเกจ "ฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า"
ลดอาการปวดข้อเข่า
ช่วยให้ข้อเข่าเคลื่อนไหวได้มากขึ้น
ชะลอการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
ราคา 3,300 / 9,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

แพ็คเกจรักษ์หัวใจ

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
แพ็คเกจ "รักษ์หัวใจ" โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ กับแพทย์เฉพาะทาง
ราคา 3,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Dual Yellow Mini Gold Mask Plus

ศูนย์สุขภาพและความงาม
Dual Yellow Mini Gold Mask Plus
ราคา 4,700 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

โปรแกรม Yag Laser

ศูนย์จักษุวิทยา
โปรแกรม "Yag Laser" รักษาอาการต้อหิน และต้อกระจกขุ่น
ราคา 4,000 / 4,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพรักษ์ตับ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ "รักษ์ตับ" ตรวจการทำงานของตับ และตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ราคา 2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Package ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
มะเร็งเต้านม คือ....มะเร็งสตรี อันดับ 1
1 ใน 10 ของผู้หญิงไทย มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม
แต่มะเร็งเต้านมสามารถจัดการได้แค่คุณใส่ใจตัวเอง
ราคา 3,000 / 5,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Botox Korea

ศูนย์สุขภาพและความงาม
Promotion รับลมหนาว
ราคา 2,900 / 4,900 / 9,700 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

HIFU Therapy

ศูนย์สุขภาพและความงาม
HIFU Therapy
ราคา 2,500 / 4,500 / 7,500 / 13,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562