แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

บริการทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม
บริการทันตกรรม สำหรับคนไข้ประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

โปรแกรมตรวจมะเร็งสตรี ABC

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
โปรแกรมตรวจมะเร็งสตรี ABC
ราคา ๓,๙๙๐ / ๔,๙๙๐ / ๕,๙๙๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Package รู้ทันวัยทอง

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกปริกำเนิด
Package สำหรับ ชาย / หญิง ผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
ราคา ๖,๕๐๐ / ๘,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Dual Yellow Mini Gold Mask

ศูนย์สุขภาพและความงาม
Dual Yellow Mini Gold Mask
ราคา ๑,๒๕๐ / ๓,๕๕๐ / ๕,๕๕๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

แพ็คเกจฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
แพ็คเกจ "ฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า"
ลดอาการปวดข้อเข่า
ช่วยให้ข้อเข่าเคลื่อนไหวได้มากขึ้น
ชะลอการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
ราคา ๓,๓๐๐ / ๙,๕๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

แพ็คเกจรักษ์หัวใจ

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
แพ็คเกจ "รักษ์หัวใจ" โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ กับแพทย์เฉพาะทาง
ราคา ๓,๘๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Dual Yellow Mini Gold Mask Plus

ศูนย์สุขภาพและความงาม
Dual Yellow Mini Gold Mask Plus
ราคา ๔,๗๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

โปรแกรม Yag Laser

ศูนย์จักษุวิทยา
โปรแกรม "Yag Laser" รักษาอาการต้อหิน และต้อกระจกขุ่น
ราคา ๔,๐๐๐ / ๔,๕๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพรักษ์ตับ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ "รักษ์ตับ" ตรวจการทำงานของตับ และตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ราคา ๒,๒๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562