แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

Check-up Program Buy 1 Get 1 Free for Myanmar

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Check-up Program Buy 1 Get 1 Free For Myanmer
ราคา 13,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

การตรวจคัดกรองโครโมโซม คือ คำตอบที่ดีที่สุดของคุณแม่

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกปริกำเนิด
การตรวจ NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา สามารถตรวจหาความเสี่ยงจากการเกิดดาวน์ซินโดรม และความผิดปกติของโครโมโซมอื่นๆ ที่สำคัญได้
ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Happy Valentine's Day โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก 2019

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ซื้อเป็นคู่ ชาย/หญิง รับ ๒ ต่อสุดคุ้ม ต่อที่ ๑ “ราคาพิเศษ” เหลือเพียง ๕,๕๙๐ บาท ต่อที่ ๒ “รับฟรี” ตุ๊กตาหมี
ราคา ๒,๘๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562