แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็คเกจ Baby Vaccine Rota

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
แพ็คเกจ "Baby Vaccine Rota" โปรแกรมวัคซีน โรต้า สำหรับเด็ก ป้องกันโรคอุจจาระร่วงรุนแรงในเด็ก
ราคา 2,200 / 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

CALCIUM SCORE

ศูนย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
CALCIUM SCORE
ราคา 3,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Package ตรวจตาอย่างละเอียด ในราคาประหยัด

ศูนย์จักษุวิทยา
Package ตรวจตาอย่างละเอียด ในราคาประหยัด
ราคา 2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

Package ทำแผลราคาประหยัด

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
Package ทำแผลราคาประหยัด
Package ทำแผลเล็ก 4 ครั้ง 2,300.-
Package ทำแผลใหญ่ 5 ครั้ง 4,500.-
ราคา 2,300 / 4,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

สมัครสมาชิก Smart Life Card

-
สมัครสมาชิก Smart Life Card พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมาย
ราคา เริ่มต้นที่ 5,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

แพ็คเกจการผ่าตัดส่องกล้องนิ่วทางเดินน้ำดีและถุงน้ำดี

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
แพ็คเกจการผ่าตัดส่องกล้องนิ่วทางเดินน้ำดีและถุงน้ำดี
ราคา 199,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

แพ็คเกจตรวจตาเด็กอย่างละเอียด

ศูนย์จักษุวิทยา
แพ็คเกจ "ตรวจตาเด็กอย่างละเอียด" สำหรับเด็กวัยเรียน และเด็กก่อนวัยเรียน ด้วยเครื่อง Slit Lamp Biomicroscope
ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

CT SCAN CT COLONOSCOP

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
CT SCAN CT COLONOSCOP การตรวจดูภายในลำไส้ใหญ่
ราคา 11,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562

CT SCAN CTA CORONARY ARTERY

คลินิกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคเลือด
CT SCAN CTA CORONARY ARTERY
เพื่อค้นหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ
ราคา 14,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2562