บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

VIP PLATINUM

ราคาห้องพัก 10,000

VIP. GOLD

ราคาห้องพัก 8,000

VIP. SILVER

ราคาห้องพัก 7,700

GOLD

ราคาห้องพัก 6,400

SILVER

ราคาห้องพัก 5,600

STANDARD

ราคาห้องพัก 4,800

GOLD BABY

ราคาห้องพัก จาก 6,400 บาท

PLATINUM BABY

ราคาห้องพัก จาก 10,000 บาท