ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์วสุวัฒน์ สุขขี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์  10:00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร  10:00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ  10:00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี  10:00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์  10:00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ -  

 

นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง
ความชำนาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองและลิ่มเลือดสมองอุดตัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  16.00-19.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -