ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก รู้ทัน ป้องกันได้ มะเร็งปากมดลูก

เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงทั่วโลกเสียชีวิตและพบมากเป็นอันดับต้นๆ ของผู้หญิงไทย ซึ่งเกิกจากการติดเชื้อเอชพีวี

และกว่าโรคจะแสดงอาการจนสังเกตได้ชัด เซลล์มะเร็งก็มักเข้าสู่ระยะลุกลามจนยากต่อการรักษา 

แต่เราสามารถป้องกันมะเร็งชนิดนี้ได้ด้วยการฉีดวัคซีน และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โดยการตรวจแบบ ThinPrep ซึ่งสามารถตรวจพบความผิดปกติที่ปากมดลูกได้สูงถึง 70-80% 

มะเร็งปากมดลูก สามารถป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 

โทร. 02-339-0000 ต่อ แผนกสูตินรีเวช และแผนกกุมารเวช