ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
พนักงานศูนย์ความงามและศัลยกรรมพลาสติก

ตำแหน่ง : พนักงานศูนย์ความงามและศัลยกรรมพลาสติก

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานศูนย์ความงามและศัลยกรรมพลาสติก
คุณสมบัติ : - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ - มีใจรักงานด้านบริการ และมีความซื้อสัตย์ - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ - บุคลิกภาพดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) อาคาร 2 (อาคารโภชนาการ) ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (สี่แยกแม่กรณ์) โทร. 053-910999 ต่อ 182 (คุณสุกัญญา) หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่ hr@ksbrhospital.com โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/eiD1UX หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 2
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย)

ตำแหน่ง : พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย)

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย)
คุณสมบัติ : -เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี -วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา -สามารถพูดภาษาอังกฤษได้หากพูดภาษาเมียนมาร์ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ -สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลได้เป็นอย่างดี -มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีบุคลิกภาพดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) อาคาร 2 (อาคารโภชนาการ) ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (สี่แยกแม่กรณ์) โทร. 053-910999 ต่อ 182 (คุณสุกัญญา) หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่ hr@ksbrhospital.com โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/eiD1UX หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 1
พนักงานการตลาด (ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย)

ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด (ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย)

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานการตลาด (ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย)
คุณสมบัติ : -เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี -วุฒิการศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด -พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง -ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน -ที่พักใกล้บริษัทได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ -หรือทำงานล่วงเวลาได้ -มีความสามารถในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) อาคาร 2 (อาคารโภชนาการ) ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (สี่แยกแม่กรณ์) โทร. 053-910999 ต่อ 182 (คุณสุกัญญา) หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่ hr@ksbrhospital.com โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/eiD1UX หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 1
พนักงานธุรการ (ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย)

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย)

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานธุรการ (ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย)
คุณสมบัติ : -เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี -วุฒิการศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้ดี -เรียนรู้และเข้าใจงานได้เร็ว พัฒนาตนเองได้ -มีความละเอียด รอบคอบ -อัธยาศัยดี พูดจาน่าฟัง มีมารยาท ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) อาคาร 2 (อาคารโภชนาการ) ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (สี่แยกแม่กรณ์) โทร. 053-910999 ต่อ 182 (คุณสุกัญญา) หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่ hr@ksbrhospital.com โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/eiD1UX หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 1
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลประจำ
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง 2.อายุ 24-35ปี 3.จบการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ 4.มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล 5.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 10
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง 2.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 3.ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านประกันชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.มีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรอง 5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี 6.สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 1
พยาบาล UR

ตำแหน่ง : พยาบาล UR

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ 3.มีประสบการณ์ในงานพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี 4.มีความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเบิกค่าพยาบาล เข้าใจหลักการพิจรณาเบิกสินไหมทดแทน และขั้นตอนการเบิกสินไหมทดแทนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5.มีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรอง 6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 1
นักโภชนากร

ตำแหน่ง : นักโภชนากร

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : - วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน โภชนาการและอาหาร หรือสาขาที่เกียวข้อง - เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป - มีใบประกอบวิชาชีพนักโภชนากร(ใบกำหนดอาหาร) - มีประสบการณ์ทางด้านการกำหนดอาหารมาอย่างน้อย 1 ปี - รักงานบริการ มีอัธยาศัยดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 1
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : - เพศหญิง -สัญชาติไทย -มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ -มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) -มีประสบการณ์จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ -ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ตรงต่อเวลา
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี หลายอัตรา
พนักงานเปล

ตำแหน่ง : พนักงานเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -เพศชาย -ไม่จำกัดระดับการศึกษา -มีความกระตือรือร้นในการทำงาน -มีหัวใจบริการ -มีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้ม แจ่มใส -ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา -สามารถทำงานตามตารางเวรได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี หลายอัตรา
หัวหน้าแผนกเวรเปล

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกเวรเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว -มีวุฒิ ปวส. ขึ้นไป -มีความเป็นผู้นำ สามารถดูเเลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ -มีความกระตือรือร้นในการทำงาน -มีหัวใจบริการ -มีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้ม แต่มใส -ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา -สามารถทำงานตามตารางเวรได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 1