ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กรณ์ เลิศพิภพเมธา

นายแพทย์กรณ์ เลิศพิภพเมธา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหารและตับ
รายละเอียด :
2561 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
2560 รับรองวว.ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
2559 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-1800 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.00-15.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์