ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงกนิษฐา โชคสวัสดิ์

แพทย์หญิงกนิษฐา โชคสวัสดิ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หู จมูกและคอ
ความชำนาญ : โสต ศอ นาสิก วิทยา
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขา โสต ศอ นาสิก วิทยา พ.ศ.2557 - พบ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์