ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทันตแพทย์หญิงกมลฉัตร  อดิสรศุภวัฒน์

ทันตแพทย์หญิงกมลฉัตร อดิสรศุภวัฒน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร   9.00 - 18.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์   9.00 - 18.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ