ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงอวิกา คงธณะ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ 17.00-21.00 -
เสาร์ - -

 

นพ.อังกูร เกียรติโชควิวัฒน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 8.00-11.30 น  
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์ 13.00-15.00 น  
เสาร์    

 

ทันตแพทย์หญิงอังศุกา เศรษฐบรรจง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : รักษารากฟัน
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 10:00 - 12:00 เฉพาะ อาทิตย์ 1,3,5 ศูนย์ทันตกรรม
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

ทันตแพทย์หญิงอัญชลี ดวงพัตรา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : สาขาทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-15.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 09.00-15.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์อัธยา กัลยากาญจน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-20.00 กุมารเวช
จันทร์ 09.00-20.00 กุมารเวช
อังคาร 09.00-17.00 กุมารเวช
พุธ 09.00-17.00 กุมารเวช
พฤหัสบดี 09.00-17.00 กุมารเวช
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นพ.อัยยรัช ธนวรางกูร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมทางประสาท
ความชำนาญ : ศัลยกรรมประสาท
ความชำนาญพิเศษ : -
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday    
Tuesday    
Wednesday    
Thursday    
Friday    
Saturday 13.00-17.00 น.  

 

นายแพทย์อัษฎา วิชชิจันทกรณ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ไตเทียม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 08.00-15.00 ศูนย์อายุรกรรม
พุธ 08.00-15.00 ศูนย์อายุรกรรม
พฤหัสบดี 08.00-20.00 ศูนย์อายุรกรรม
ศุกร์ 08.00-20.00 ศูนย์อายุรกรรม
เสาร์ 08.00-15.00 ศูนย์อายุรกรรม

 

แพทย์หญิงอาทิตยา ลิ่วชิรากรณ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
ความชำนาญ : ผิวหนัง
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 09:00 - 17:00 ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม

 

นายแพทย์อาทิตย์ วงษ์เสาวศุภ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : มัณฑนากรโรคหัวใจและหลอดเลือด
ความชำนาญพิเศษ : มัณฑนากรโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์  12.00 - 19.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1080 , 1081 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นพ.อาทิตย์ วงษ์เสาวศุภ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 10.00-16.00 น. 1,3,5 ของเดือน
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์