ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์เมธาวุธ ธุวพิชญานันท์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังและเปลี่ยนข้อเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์เมธี ภัคเวช

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมอุบัติเหตุกระดูกและข้อ, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : - การบาดเจ็บ, กระดูกหัก การศึกษา : - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 13.00 - 20.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงเมาฬี ภูวพัฒนะพันธุ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 09.00 - 12.00 สูติ-นรีเวช

 

นายแพทย์เวทิน สุวรรณสิงห์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ความงามและศัลยกรรมพลาสติก
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมตกแต่ง
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์เสกสรรค์ ชายทวีป

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : แพทย์นิติเวช
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 18:00-21:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงเสริมทรัพย์ เพฑวณิช

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพและความงาม
ความชำนาญ : โรคผิวหนัง, ความงานและเลเซอร์
ความชำนาญพิเศษ : - ตรวจรักษาโรคผิวหนัง, ให้การดูแลและปรึกษาด้านสุขภาพผิวพรรณ,ความงาม เลเซอร์ และโบท๊อกซ์ การศึกษา : - เฟลโลว์ผิวหนัง ความงามและเลเซอร์ ภาควิชาตจวิทยา มหาวิทยาลัย ไมอามี่ สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2550 - ประกาศนียบัตร สาขาตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล พ.ศ.2549 - พบ.เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช พ.ศ.2543
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09.00-13.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 09.00-13.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 09.00-13.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

ทันตแพทย์หญิงเสริมศิริ สุภาภรณ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์เหรียญชัย นามมนตรี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - พบ.คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2543 - วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พ.ศ.2550
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 18.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์เอกชัย สินโสภณภาพ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสวะ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-10.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 17.00-18.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์เอกภักดิ์ ศรีอัษฎาพร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
ความชำนาญ : ศัลยกรรม ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - แพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่ - ศัลยศาสตร์ทั่วไป เชียงใหม่ - ศัลยกรรม ตับอ่อน และถุงน้ำดี ศิริราช พยาบาล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 12.00-16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์