ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ไพโรจน์ ภัทราพงศ๋

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08:00 - 17:00 สูติ-นรีเวช
อังคาร

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช
พุธ - -
พฤหัสบดี

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

ศุกร์

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

 

เสาร์

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช