ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์เกิดภูมิ มีนาภินันท์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ, ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : โรคหัวใจและหลอดเลือด
ความชำนาญพิเศษ : - คลื่นไฟฟ้าหัวใจ - ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง - ตรวจทดสอบหัวใจโดยการวิ่งสายพาน - โรคหัวใจ ,เส้นเลือดหัวใจอุดตัน , หัวใจล้มเหลว - ลิ้นหัวใจรั่ว ,เหนือยหอบ ,หัวใจเต้นผิดปกติ - ความดันโลหิตสูง ,ไขมันในเลือดสูง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์

09:00 – 12:00

อายุรกรรมโรคหัวใจ
จันทร์ 09:00 - 15:00 อายุรกรรมโรคหัวใจ
อังคาร 09:00 - 12:00 อายุรกรรมโรคหัวใจ
พุธ 09:00 - 16:00 อายุรกรรมโรคหัวใจ
พฤหัสบดี 09:00 - 10:00 อายุรกรรมโรคหัวใจ
ศุกร์
09:00 - 16:00
อายุรกรรมโรคหัวใจ
เสาร์ - -

 

นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์

17.00 - 20.00

ศูนย์ศัลยกรรม
อังคาร 17.00 - 20.00 ศูนย์ศัลยกรรม
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นางเจษฎา สมวนาพานิช

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม คลินิกพัฒนาการเด็ก
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พุธ 17:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 17:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 17:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 17:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
อาทิตย์ 16:00-20:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์เฉลิมพล ฉายพุทธ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบสืบพันธ์สตรี
ความชำนาญพิเศษ : ฝากครรภ์, โรคระบบสืบพันธ์สตรี, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, อัตราซาวด์ 4D และ 2D, ตรวจสุขภาพเด็กในครรภ์, การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร,บริการวางแผนครอบครัว,ปัญหาวัยทอง,ปีกมดลูกอักเสบ,ตกขาว,ปวดประจำเดือน,ประจำเดือนมาผิดปกติ,เนื้องอกมดลูก,ซิฟิลิส, หนองใน,ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-15.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์ 17:00 – 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์  –   
เสาร์  –   

 

นายแพทย์เฉลิมพล อัศวธีรางกูร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ :  ผู้เชี่ยวชาญMIGO (Minimally invasive gynecologic opereations)
ความชำนาญพิเศษ :  ผู้เชี่ยวชาญMIGO (Minimally invasive gynecologic opereations)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 8:00-20:00  
อังคาร 8:00-17:00  
พุธ 8:00-17:00  
พฤหัสบดี 8:00-17:00  
ศุกร์ 8:00-14:00  
เสาร์ -  

 

นพ.เชิญ จิรวิศัลย์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 17.00-20.00 น.  
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์เดชา วิมลไชยจิต

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญ : ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 08.00 - 20.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 08.00 - 18.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 08.00 - 16.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ 08.00 - 15.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง

 

ทันตแพทย์หญิงเดือน ปัญจปิยะกุล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09.00-18.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงเดือนเพ็ญ กัญจนวัตตะ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ, ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
ความชำนาญ : อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2009 - แพทย์ศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2016
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 15.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์เทพชัย ธรรมิกสกุล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา

 

ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 8:00-16:00
จันทร์ -
อังคาร  
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -