ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

ครอบครัวที่สมบูรณ์ เริ่มต้นที่ท้องแม่

ศูนย์สูติ-นรีเวช

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

" ครอบครัวที่สมบูรณ์ เริ่มต้นที่ท้องแม่ "  ‪

แพ็คเกจคลอด‬ ผ่าตัดคลอด 37,000 บาท คลอดธรรมชาติ 22,000 บาท ราคานี้ครอบคลุมทั้งคุณแม่และลูกน้อย

**ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**ราคา : - บาท


วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2561