แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

คลอดแบบเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

" คลอดแบบเหมาจ่าย "  ‪

" ครอบครัวที่สมบูรณ์ เริ่มต้นที่ท้องแม่ "  ‪

 


แพ็คเกจคลอด‬ ผ่าตัดคลอด 39,000 บาท คลอดธรรมชาติ 25,000 บาท ราคานี้ครอบคลุมทั้งคุณแม่และลูกน้อย

 

**ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

----------------------------------------------------------

แพ็คเกจคลอด, คลอดแบบเหมาจ่าย, คลอดแบบเหมาจ่ายเชียงราย, คลอดแบบเหมาจ่ายโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ราคา : 25,000-39,000 บาท


วันหมดอายุุ 5 มิถุนายน 2562