ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง

-

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

รายละเอียดและรายการสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ และรายการหัตถการทั้งหมด สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-910999 ต่อ 162, 163ราคา : * บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560