ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram + Ultrasound

แผนกตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราราคา : 2,500 บาท


วันหมดอายุุ 5 กันยายน 2560