แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

บริการฟอกไต สิทธิข้าราชการ และประกันสังคม (เบิกได้ตามวงเงิน)

 

สิทธิข้าราชการ

• ใช้สิทธิฟอกไต้ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

• รพ.ตั้งเบิกให้ 2,000 บาท / ครั้ง

 

สิทธิประกันสังคม

• ใช้สิทธิฟอกไตได้ 2-3 ครั้ง / สัปดาห์

• รพ.ตั้งเบิกให้ 1,500 บาท / ครั้ง

 

• สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม (เบิกจ่ายตรง)

• ให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย ไปจนถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

• สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย สะอาดและปลอดภัย

• ทีมแพทย์อายุรศาสตร์โรคไต และพยาบาลที่ผ่านการอบรมพยาบาลไตเทียม

   ซึ่งรักษาคุณภาพตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

• บริการฟอกแบบ Hemodialysis

 

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. ( ยกเว้นวันอาทิทย์ )

 

สอบถามและรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 1218 ต่อ 1210 , 1211 ( ศูนย์ไตเทียม )

 

 ราคา : - บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561