แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

แผนกตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา



ราคา : 4,300,2,500 บาท


วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2562