แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราราคา : 2,500 , 3,500 , 4,900 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562